• <input id="iicm0"></input>
 • <menu id="iicm0"></menu><nav id="iicm0"></nav>
 • <menu id="iicm0"><u id="iicm0"></u></menu>
 • <option id="iicm0"></option>
 • <menu id="iicm0"><u id="iicm0"></u></menu>
 • <menu id="iicm0"><u id="iicm0"></u></menu>
 • <input id="iicm0"><u id="iicm0"></u></input>


    

  電橋

  ————


  全頻段|可覆蓋4G/5G系統|低互調|多種連接器形式:N/DIN/4310型|IP65/IP67防水標準


  3dB 電橋也叫同頻合路器, 主要用于兩路同頻信號的合路,提高輸出信號的利用率,廣泛用于室內覆蓋系統中對基站信號的合路。
  產品型號 工作頻段 入損耗 隔離度 駐波比 三階互調 平均功率 接頭形式 庫存
  (GHz) (dB) (dB) (IN/OUT) dBc@2x43dBm (W)
  HT.HCP-0827-21101 0.8~2.7 3.5 25 1.25 -140 200 N-F YES
  HT.HCP-0727-21101 0.7~2.7 3.6 23 1.25 -140 200 N-F YES
  HT.HCP-0738-21101 0.7~3.8 3.8 23 1.3 -140 200 N-F YES
  HT.HCP-0827-23301 0.8~2.7 3.6 23 1.25 -140 200 DIN-F YES
  HT.HCP-0727-23301 0.7~2.7 3.6 23 1.3 -140 200 DIN-F YES
  HT.HCP-0738-23301 0.7~3.8 3.8 23 1.3 -140 200 DIN-F YES
  HT.HCP-0827-24301 0.8~2.7 3.6 23 1.25 -140 200 4.3-10-F YES
  HT.HCP-0727-24301 0.7~2.7 3.6 23 1.25 -140 200 4.3-10-F YES
  HT.HCP-0738-23301 0.7~3.8 3.5 25 1.25 -140 200 4.3-10-F YES
  HT.HCP-0827-21101 0.8~2.7 3.5 25 1.25 -150 300 N-F YES
  HT.HCP-0727-21101 0.7~2.7 3.6 23 1.25 -150 300 N-F YES
  HT.HCP-0738-21101 0.7~3.8 3.8 23 1.3 -150 300 N-F YES
  HT.HCP-0827-23301 0.8~2.7 3.6 23 1.25 -150 300 DIN-F YES
  HT.HCP-0727-23301 0.7~2.7 3.6 23 1.3 -150 300 DIN-F YES
  HT.HCP-0738-23301 0.7~3.8 3.8 23 1.3 -150 300 DIN-F YES
  HT.HCP-0827-24301 0.8~2.7 3.6 23 1.25 -150 300 4.3-10-F YES
  HT.HCP-0727-24301 0.7~2.7 3.6 23 1.3 -150 300 4.3-10-F YES
  HT.HCP-0738-23301 0.7~3.8 3.8 23 1.3 -150 300 4.3-10-F YES

  官方彩票 <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链>